حکم گوشتهایی را با عنوان گوشت گوساله برزیلی با قیمت ارزان به مردم میفروشند؟
 

حکم گوشتهایی را با عنوان گوشت گوساله برزیلی با قیمت ارزان به مردم میفروشند؟

الحمدلله،

چنانکه آن گوشتها توسط موحدین آنچنانکه در سوال ذکر شده، ذبح شده باشند در اینصورت خوردن آنها جایز است.ولی برای مسلمان شایسته است که از مکانی گوشت تهیه کند که از ذبح شرعی آن مطمئن است.

والله تعالی اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین

سایت اسلام سوال جواب

IslamQA.Com