حکم عقد نکاحی که شاهدان آن { در هنگام خطبه عقد }نماز نخوان باشند،چیست؟
 

حکم عقد نکاحی که شاهدان آن { در هنگام خطبه عقد }نماز نخوان باشند،چیست؟

الحمدلله،

چنین عقدی صحیح نیست چرا که شخصی که نماز نمی خواند شهادتش قبئل نیست چون پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرمایند:« لا نکاح إلا بولی وشاهدی عدل » نکاح منعقد نمی شود مگر با رضایت ولی دختر و حضور داشتن دو شاهد عادل.

پس برای فر شاهد ،عادل بودن شرط است. و کسیکه نماز نمی خواند عادل نیست و اصلا مسلمان نیست پس شهادتش نیز پذیرفته نخواهد شد.

 

وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین

مجموع الفتاوی شیخ محمد صالح فوزان (حفظه الله تعالی) شماره فتوی:38218

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com