حیوانات بحری حلال گوشت کدام ها هستند؟
 

حیوانات بحری حلال گوشت کدام ها هستند؟

الحمدلله،

تمامی حیوانات آبزی حلال گوشتند به شرطیکه دوزیست نباشند.بنابراین نهنگ ،میگو و مار آبی (بشرطیکه در خشکی هم زیست نکند) حلال گوشتند ولی حیوانات دوزیست(یعنی هم در آبند و گاهی در خشکی) مانند قورباغه و لاک پشت و تمساح حرامند.و البته هر موجودی که دریایی باشد ولی گوشت آن برای انسان مضر باشد نیز حرام است.

اما در مورد اسب دریایی و فیل دریایی و لاک پشتی که همیشه در آب زندگی می کند، نصی بر تحریم آنها نیست.و صحیح آنست که جایز است ولی بر جانب احتیاط بهتر است از آن صرفنظر شود.(برگرفته از سایت:اسلام سوال جواب با اختصار)

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com