حکم خوردن ذبیحه کسی که نمی دانیم آیا از توحید آگاهی دارد یا خیر؟
 

حکم خوردن ذبیحه کسی که نمی دانیم آیا از توحید آگاهی دارد یا خیر؟

الحمدلله،

اگر ذابح شخصی مسلمان باشد و شرکیات رایج اهل قبور را نداشته باشد( مثلا استغاثه به اموات از انبیا و اولیا ندارد یا همانند این نوع شرک قبور) و نیز سب صحابه و ام المومنین نمی کند، در این صورت ذبح وی حلال است هر چند که شخصی ضعیف الایمان یا فاسق باشد.زیرا با فسق شخص مرتد نمی شود و حکم به مسلمان بودن وی می شود و الله تعالی ذبایح مسلمانان را حلال کرده است و هرکس منکر آن شود خود از اسلام خارج گشته زیرا حلال خداوند را حرام نموده است.

ولی اگر شخصی منتسب به اسلام باشد ولی مرتکب شرک یا کفری اکبر شده باشد (همانند شرک قبور یا سب ام المومنین) و یا غیر آنها، در اینصورت هر چند که هنگام ذبح بسم الله هم گفته باشد، ذبیحه دست وی حلال نیست .

حال اگر شخصی از توحید زیاد آگاهی نداشته باشد، ولی مسلمان است و ارکان اسلام از نماز و روزه و بقیه آنرا بجا می آورد و از سویی موردی که مربوط به شرک باشد (یعنی منافی با توحید باشد) از وی دیده نشود، در اینصورت ذبیحه وی حلال است هر چند که از توحید زیاد آگاهی نداشته باشد زیرا مهم آنست که عملی منافی با توحید (همانند استغاثه به غیر الله ) از وی سر نزند.

اما برخی از شرایط فرد ذابح را در زیر بیان می کنیم:

‌کسی ‌که  ذبح  را  انجام  می‌دهد  باید  “‌عاقل‌”  باشد  خواه  مرد  یا  زن‌،  مسلمان  یا  کتابی  باشد.  اگر فاقد  اهلیت  یعنی  مست  یا  دیوانه  یا کودک  غیر  ممیز  باشد گوشت  حیوان  ذبح  شده  او  حلال  نیست  و  همچنین  خوردن  ذبیحه  و  حیوان  سر  بریده  مشرک  و  بت‌پرست  و  زندیق  و  مرتد  از  اسلام‌،  نیز  حلال  نیست‌.

برای معلومات بیتر و کاملتر به فتاوای شماره (113) و (1019) و (1068) و (1873) و (3396) مراجعه نمایید.

 

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com