آیا پوشیدن لباس یک شخص توسط شخصی دیگر که نزد زنان رایج است، جایز است؟
 

آیا پوشیدن لباس یک شخص توسط شخصی دیگر که نزد زنان رایج است، جایز است؟

الحمدلله،

استفاده از لباس دیگران بشرطیکه با اجازه صاحب وی باشد ایراد و منعی شرعی ندارد، و در مورد جایز بودن پوشیدن لباس کسی دیگر هنگام مناسبات، روایتی در مورد حضور زنان در روز عید وارد شده است بشرح زیر:

 

از حفصه بنت سیرین روایت است : ما از خارج شدن جاریه‌هایمان در روز عید جلوگیری می‌کردیم، زنی آمد و در قصر بنی خلف مسکن گزید، نزد او رفتم، گفت که همسر خواهرش در دوازده غزوه با پیامبر صلی الله علیه و سلم  شرکت داشته است و خواهرش در شش غزوه به همراه او بود، خواهرش گفت : ما به مریضها خدمت می‌کردیم و مجروحین را مداوا می‌نمودیم، گفت ای رسول خدا اگر یکی از ما جلبات (لباس گشاد) نداشته باشد عدم خروج او گناه محسوب می‌شود؟ پیامبر -صلی الله علیه وسلم- فرمود : (لتلبسها صاحبتها من جلبابها، فلیشهدن الخیر و دعوة المؤمنین) «دوستش با جلبابش او را بپوشاند (یعنی دوستش لباسش را به او قرض دهد) پس باید (زنان) در خیر و دعای مؤمنان حضور داشته باشند». (متفق علیه)

 

و برای منع کردن چنین امری نیاز به دلیل صحیح از کتاب و سنت صحیح دارد، در غیر اینصورت حکم به منع آن بدون دلیل جایز نیست.

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com