من و چند تن از دوستان اهل سنت وجماعت با یک نفر معتقد به کثرت گرایی هم اتاقیم تکلیف ما چیست؟ ماندن در اتاق جایز است؟
 

من و چند تن از دوستان اهل سنت وجماعت با یک نفر معتقد به کثرت گرایی هم اتاقیم تکلیف ما چیست؟ ماندن در اتاق جایز است؟

الحمدلله،

شکی نیست که عقیده به پلورالیسم با آن تعاریف خاص خود ، کفر است و کسی که چنین پندارد مرتکب کفر شده است والعیاذبالله

لازمست چنین اشخاصی را متوجه اشتباهات خود نمود و آنها را به مطالعه قرآن فراخواند و اگر بعد از تبیین باز بر راه خود ماندند، شکی در ارتدادشان وجود ندارد و بایستی از همنشینی با چنین اشخاصی پرهیز نمود.

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com