پیوند اعضای یک انسان به انسانی دیگر و اهدا یا فروش آن چه حکمی دارد؟
 

پیوند اعضای یک انسان به انسانی دیگر و اهدا یا فروش آن چه حکمی دارد؟

الحمدلله،

در مورد پیوند اعضا به مسلمان یا کافر، و نیز در حالت مرگ مغزی، لطفا به فتاوای شماره (4150) و (2549) مراجعه کنید.

اما فروش اعضای بدن به دیگری مطلقا صحیح نیست، زیرا الله تعالی می فرماید:

« ولاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَکُمْ»(نساء 29) یعنی:خود را نکشید.

و از طرفی انسان مالک اعضای بدن خود نیست بلکه مالک الله تعالی است.

و پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند:« "ولا تبع ما لیس عندک" »( ابوداود و احمد)

یعنی: چیزی را مفروش که ملک تو نیست.

و بر همین اساس جمعی از علما فروش اعضای بدن را به هر دلیلی جایز ندانسته اند و فقط برخی از علما اهدای آنرا به شخصی محتاج جایز دانسته اند که بدون آن باعث مرگش خواهد بود، و نیز بشرطیکه آن عضو اهدایی باعث مرگ اهدا کننده نشود (مانند قلب).

که البته برخی دیگر از علما حتی اهدای هر عضوی را جایز نمی دانند که با مراجعه به لینک فتاوای داده شده به این مسئله پی خواهید برد.

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com