آیا لازم است که حتما بدانیم ذبح کننده گوشت مسلمان است یا کافر، وباید تحقیق کنیم؟
 

آیا لازم است که حتما بدانیم ذبح کننده گوشت مسلمان است یا کافر، وباید تحقیق کنیم؟

الحمدلله،

اگر گوشت را در مکانی تهیه می کنید که ساکنان آن مکان مسلمان هستند در اینصورت نیازی به پرسیدن شخص ذابح نیست مگر اینکه معلوم شود که ذابح مسلمان نبوده یا اهل کتاب نیست و در آنصورت کافیست که هنگام خوردن گوشت بسم الله گفته شود:

در صحیح بخاری روایتاستکه: گروهی به رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ گفتند: کسانی برای ما گوشت میآورند و ما نمیدانیم که آیا نام الله را در هنگام ذبح بردهاند یا خیر؟ رسول الله صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فرمود:[ سَمُّوا عَلَیْهِ أَنْتُمْ وَکُلُوهُ ] «شما بسم الله بگویید و از آن بخورید». عایشه رضی الله عنها راوی حدیث میگوید: آنها (سؤال کنندگان) تازه مسلمان بودند.

 

 اما اگر ساکنان آن منطقه مسلمان نبودند یا مسلمانان در اقلیت بودند باید از اینکه ذابح مسلمان یا اهل کتاب بوده یا خیر اطمینان حاصل شود.

اما اگر در مکانی زندگی شود که ساکنان آن مکان غالبا مسلمانند ولی با آنها اقلیتی مشرک وجود دارد باز نیازی به پرسیدن نیست ولی کسی که می خواهد احتیاط کند می تواند از مسلمان بودن ذابح با پرسیدن اطمینان حاصل نماید.

"فقها گفتهاند: اگر حیوان ذبح شدهای در جایی رها شده بود که ذبح اکثر اهالی آن حلال است، خوردن گوشتش حلال است. اما در این حالت بهتر است کاری را انجام دهیم که از شک و گمان بر طرف شود. همچنین: اگر گوشتی را از جایی آوردند که ذبح بعضی از آنها حلال است و به صورت شرعی ذبح میکنند و بعضی دیگر از راه غیر شرعی، اما اکثریت با گروه اول است، لذا خوردن آن گوشت اشکالی ندارد، اما بهتر است از خوردن آن گوشت امتناع شود."(شیخ ابن عثیمین- جریدة المسلمون، العدد2)

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com