آیا جایز است ماهی سربریده نشود و با وسیله ای بر سر او ضربه وارد شود؟
 

آیا جایز است ماهی سربریده نشود و با وسیله ای بر سر او ضربه وارد شود؟

الحمدلله،

جانوران  دریائی  و  بحری  همگی  حلال ‌گوشتند  مگر  اینکه  سم  داشته  باشند که  آنوقت  بجهت  ضرر  حرام  هستند،  این  جانوان  دریائی  حلال  گوشتند،  خواه  ماهی  یا  غیرماهی  باشند  و  خواه  شکار شوند  یا  مرده  یافته  شوند  و  خواه  مسلمان  یا  غیرمسلمان  وکتابی  و  بت پر‌ست  آن  را  شکار کرده  باشد.  جانوران  دریائی  نیازی  به  ذبح سربر‌یدن  ندارند  بدلیل  این  آیه‌:« أحل لکم صید البحر وطعامه متاعا لکم وللسیارة » ( مائده  96 )

 [‌برای  شما  شکار  دریا  و مواد خوراکی  دریائی  که  ذخیره  شده  و همه  مواد  خوراکی  دریائی  حلال  شده  است  تا  بهرهای  باشد  شما  را  و  مسافران  را]. 

ابن  عباس‌ گفته  است‌،  طعام  دریا  یعنی  آنچه ‌که  دریا  آن را کنار  انداخته  و  بیرون  انداخته  است‌.  دارقطنی  آن  را  روایت‌کرده  است‌.  باز  هم  از  او  روایت  شده  است‌ که  طعام  دریا  یعنی  آنچه‌که  در  دریا  مرده  است‌.  چون  بروایت  ابوهریره  مردی  از  پیامبر صلی الله علیه و سلم  سوال‌کرد که ای  رسول  الله  ما  بمسافرت‌  دریا  می‏رویم  و  آب  اندک  با  خود  داریم‌،  اگر بدان  آب  وضو  بگیریم  تشنه  می‌مانیم  آیا  می‌توانیم  با  آب  دریا  وضو  بگیریم‌؟  رسول  الله ‌گفت‌:  « هو الطهور ماؤه والحل میتته»    [‌دریا ‌آبش  پاک  و  مردارش  حلال ‌گوشت  است‌]"‌. که  پنج  نفر از اصحاب  صحاح  آن  را  روایت ‌کرده‌اند.  و  ترمذی  آن  را  صحیح  و  حسن  دانسته  است‌.  درباره  آن  از  محمد  ابن  اسماعیل  بخاری  سوال  کرده‌ام ‌که  او گفته  است‌: این  حدیث  صحیح  است‌.

بنابراین اگر ماهی سربریده نشود یا با وسیله ای بر سر او ضربه وارد شود، ایرادی بر گوشت آنها نیست و حلال است.

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com