حکم رقص زن برای شوهر خود چیست؟
 

حکم رقص زن برای شوهر خود چیست؟

الحمدلله،

اگر این امر بدور از چشم دیگران و حتی فرزندان باشد و نیز همراه با منکرات نباشد از قبیل موسیقی یا گفتن اشعار زشت و هزله گویی و یا مشروبات و تماشاکردن به فیلمهای منکر و سایر امورات حرام دیگر، در اینصورت اشکالی ندارد.

شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمه الله می گوید: " رقصیدن زن نزد شوهرش بگونه ایکه کسی بغیر از آنها نباشد ایرادی ندارد، چه بسا این امر باعث رغبت و تمایل شوهر به سوی زن خویش شود، پس  اگر چنین باشد امر مطلوبی است به شرطیکه هیچ امر حرامی در آن نباشد، و برای همین سنت است که زن خود را برای شوهر و شوهر نیز خود را برای همسر بیاراید." " اللقاء الشهری " ( 12 / السؤال رقم 9 ) .

 

و شیخ البانی رحمه الله نیز رقصیدن زن برای شوهر خویش را بشرطیکه کسی نزد آنها نباشند جایز دانسته است. (الشریط رقم ( 814 ) سلسلة " الهدی والنور ")

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com