آیا دعای ورود به توالت را باید جلوی درب توالت بخوانیم یا اینکه بعد از ورود بخوانیم؟
 

آیا دعای ورود به توالت را باید جلوی درب توالت بخوانیم یا اینکه بعد از ورود بخوانیم؟

الحمدلله،

سنت است که هنگام رفتن به قضای حاجت و قبل از ورود به مکان آن، دعای «بسم اللّه اللهم إنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنَ الَخُبُثِ والْخَبَائِثِ» و با پای چپ وارد شود. در بخاری آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چنین کرده است.

اما خواندن اذکار در داخل محل و مکان قضای حاجات نوعی بی احترامی و اهانت به این ادعیه است، لذا باید قبل از ورود به حمام دعاء را بخواند.

برای آگاهی از آداب قضای حاجت به فتوای (5061) مراجعه کنید.

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com