همکار ما نماز نمی خواند، با او چگونه رفتار کنیم؟
 

همکار ما نماز نمی خواند، با او چگونه رفتار کنیم؟

الحمدلله،

کسی که نماز نمی خواند او را با حکمت و صبوری به نماز خواندن دعوت کنید و سعی کنید وی را از اجر و ثواب نماز خواندن و عقاب و عذاب اخروی کسی که نماز را ترک می کند مطلع کنید، و سعی نمایید او را همراه خود به نماز خواندن ببرید تا تشویق شود و همچنان به تلاش خود ادامه دهید و نا امید نشوید تا ان شاءالله الله تعالی وی را هدایت دهد و همراه شما نماز جماعتش را بخواند..

اما سفر جمع سافر و مسافرون جمع مسافر است و سفر و مسافرون دارای یک معنا هستند و سفر یعنی خارج شدن انسان از بناها و سازه‌های اقامتگاهش به قصد مکانی آنقدر دور که قصر کردن نماز آنجا درست باشد. (معجم لغة الفقهاء، دکتر محمد رواس، ص (219)).

پس مسافر کسی است که وطن و محل سکونت خود را ترک کرده باشد و عادتا بتوان به وی مسافر گفت و تعیین مقدار مسافت طی شده در اینجا مهم نیست، همین که عادتا بتوان گفت که مثلا فلان شخص مسافر است، او می تواند نمازهایش را قصر و روزه نگیرد و بعدا قضا کند، هرچند افضل آنست که در سفر روزه باشد.

و مریض کسی است که بدلیل کسالت جسمی توانایی گرفتن روزه را ندارد و اگر روزه باشد ممکن است سلامتی او تهدید شود، و معمولا باید یک پزشک معتمد تشخیص دهد که اگر روزه بگیرد سلامتی او تهدید یا تشدید می شود در آنصورت لازم نیست تا زمان بهبودی روزه بگیرد یا هر وقت که وضع او بهتر شد روزه بگیرد و در عوض روزهایی را که روزه نگرفته را قضا نماید.

خداوند متعال است :

) فَمَن کَانَ مِنکُم مَرِیضاً أو عَلَی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أیَّاٍم أَخَر ( (بقره : 184)

«و کسانی از شما که بیمار یا مسافر بودند (و روزه نگرفتند، به اندازه آن روزها) چند روز دیگری را روزه گیرند».

اگر مریض و مسافر روزه گرفتند، روزه آنها صحیح است، چون روزه نگرفتن برای آنها اجازه و رخصت است و اگر به دستور ثابت خدا عمل کنند، بهتر است.

اگر بیمار و مسافر با گرفتن روزه دچار مشقت نشوند، روزه گرفتن بهتر است و اگر دچارمشقت شوند بهتر آن است که روزه نگیرند :

از ابوسعید خدری رضی الله عنه روایت است : (کنا نغزو مع رسول الله صلی الله علیه وسلم فی رمضان، فمنا الصائم و منا المفطر، فلایجد الصائم علی المفطر و لا المفطر علی الصائم، و یرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلک حسن، ویرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلک حسن) «با پیامبر صلی الله علیه وسلم در ماه رمضان به جنگ با کفار رفتیم بعضی از ما روزه بودند و بعضی دیگر روزه نبودند بدون اینکه از همدیگر ایراد بگیرند و معتقد بودند کسی که توانایی روزه دارد اگر روزه بگیرد بهتر است و کسی که توانایی روزه ندارد بهتر آن است که روزه نگیرد». مسلم (1116)

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com