حکم قرض دادن یا قرض گرفتن اموال موقوفه مساجد
 

حکم قرض دادن یا قرض گرفتن اموال موقوفه مساجد

الحمدلله،

اموالی که برای سروسامان دادن به امورات مسجد جمع آوری می شود، جزو اموال وقفی است، و برای خادم و یا مسئولین مربوطه جایز نیست که آنرا برای خود یا دیگران قرض بگیرند، او بر این اموال مورد اعتماد قرار گرفته شده تا آنرا بر طبق چیزی که اهداء کننده مشخص نموده مصرف نماید، که در اینجا برای احتیاجات مسجد اختصاص داده می شود، و لذا برای وی جایز نیست بجز در این راه در آن اموال تصرف کند.

شیخ زکریا انصاری رحمه الله می گوید : « ناظر (سرپرست و متولی) وقف نمی تواند چیزی از مال وقف بر وجه ضمان را بردارد، اگر چنین کند باید خسارتش را بدهد .. و برای او جایز نیست مال وقف را قرض دهد، همانگونه که نمی تواند مال کودک (یتیم) را قرض دهد».

" أسنی المطالب فی شرح روض الطالب " ( 2 / 472 ).

و شیخ منصور بهوتی می گوید : «برای ولی و سرپرست یتیم جایز نیست که از مال یتیم قرض دهد، و همچنین برای سرپرست مال وقفی جایز نیست از وقف قرض دهد (زیرا او صلاحیت این تصرف را ندارد)» " شرح منتهی الإرادات " (2 / 100).

منبع : سایت (الإسلام سؤال وجواب).

 

والله اعلم

وصلی الله علی نبینا محمد وعلی اله وصحبه وسلم

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com