حکم گوش دادن بعضی از برنامه های مفید که موسیقی دارد
 

حکم گوش دادن بعضی از برنامه های مفید که موسیقی دارد

الحمدلله،

«ایرادی در گوش دادن و استفاده از آنها نیست، ضمن اینکه در هنگام شروع موسیقی (صدای) رادیو را قطع کنید تا (موسیقی) به انتهاء می رسد، زیرا موسیقی از جمله آلات لهو است، خداوند ترک آنرا آسان کند و از شر آن سالم بدارد» "مجموع فتاوی ومقالات" للشیخ ابن باز (6 / 389).

 

والله اعلم

وصلی الله علی نبینا محمد وعلی اله وصحبه وسلم

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

 

IslamPP.Com