حکم مشاهده برنامه آموزشی که در متن آن موسیقی باشد
 

حکم مشاهده برنامه آموزشی که در متن آن موسیقی باشد

الحمدلله،

نواختن و گوش دادن موسیقی حرام است، و فرقی ندارد که موسیقی بهمراه ترانه باشد یا بعنوان متن اخبار یا برنامه مستند باشد یا امثال اینها، حکم آن در همه احوال یکی است، یعنی گوش دادن به آن حرام است، و کسی که می خواهد از برنامه مستند یا اخبار استفاده کند بایستی با روش و طریقه مناسبی از سماع موسیقی آن امتناع ورزد، اگر نتوانست پس باید بداند که او رخصت سماع ندارد، و باید بدنبال برنامه یا رسانه دیگری بگردد که آمیخته به حرام (موسیقی) نیست.

از جناب علامه عبد العزیز ابن باز سوال شد : حکم گوش سپردن به بعضی برنامه های مفید مثل اخبار روزنامه ها و امثال آن که موسیقی دارند چیست؟

پاسخ دادند : «ایرادی در گوش دادن و استفاده از آنها نیست، ضمن اینکه در هنگام شروع موسیقی (صدای) رادیو را قطع کنید تا (موسیقی) به انتهاء می رسد، زیرا موسیقی از جمله آلات لهو است، خداوند ترک آنرا آسان کند و از شر آن سالم بدارد» "فتاوی الشیخ ابن باز" (6/389) .

 پس چنانچه نیازی به مشاهده آن برنامه آموزشی نبود، و یا امکان دست یافتن به برنامه مشابهی که بدون موسیقی باشد فراهم بود، و یا امکان حذف موسیقی یا امتناع از سماع آن وجود داشت، در این حالت جایز نیست که از آن برنامه موزشی همراه موسیقی گوش سپارید.

اما اگر هیچ راهی ممکن نبود جز با این روش، و آن برنامه آموزشی مورد نیاز پزشک باشد، در اینحالت رخصت است که به آن گوش دهید و ویدئو را مشاهده نمائید، زیرا در اینجا موسیقی مورد نظر و مقصود نیست، و موسیقی در اینجا تابع چیز دیگری است که مقصود است، و قاعده نزد علماء چنین است : «أنه یغتفر فی التابع ما لا یغتفر فی الشیء المستقل». یعنی از توابع در مواردی گذشت می شود که در غیر آن گذشت نمی شود..

منبع : سایت (الإسلام سؤال وجواب).

 

والله اعلم

وصلی الله علی نبینا محمد وعلی اله وصحبه وسلم

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com