حکم رفتن به ورزشگاهها برای مشاهده مسابقات
 

حکم رفتن به ورزشگاهها برای مشاهده مسابقات

الحمدلله،

«وارد شدن به ورزشگاه برای مشاهده مسابقات فوتبال؛ اگر چنانچه موجب ترک واجبی مثل نماز نشود، و عورت دیگران روئیت نشود، و (یا رفتن بدانجا) موجب دشمنی و کینه (بین تماشاچیان) نمی شود، پس بدون ایراد است، ولی نرفتن به آنجا بهتر است زیرا این کار جزو لهو است، و غالبا حضور انسان در آنجا منجر به فوت واجب و انجام حرام می شود».

وبالله التوفیق ، وصلی الله علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم .

"فتاوی إسلامیة" (4/432) .

برای توضیحات بیشتر به فتوای (6141) و (6538) نیز مراجعه کنید.

 

والله اعلم

وصلی الله علی نبینا محمد وعلی اله وصحبه وسلم

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com