آیا تلفظ نیت در نماز بدعت است؟
 

آیا تلفظ نیت در نماز بدعت است؟

الحمدلله،

 

نیت کردن به زبان در هیچ عبادتی مشروع نیست زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم و اصحابش در هنکام عبادت نیت را تلفظ نمیکرده اند، لذا علماء انرا بدعت میدانند، و فقط کافیست حضور قلب داشته باشد که چه عبادتی میخواهد انجام دهد و ذکر جملات خاصی در قلب ضروری نیست.

 

ولی به هرحال اگر کسی نیت را با تلفظ انجام دهد، هر چند مشروع نیست ولی آن عبادت باطل نمیشود و قبول است.

 

وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com