داشتن شک در ذبح شرعی
 

داشتن شک در ذبح شرعی

الحمدلله،

 

گوشت قربانی در صورتی حرام خواهد بود که متاکد باشید که بر اساس احکام شریعت ذبح نشده باشد، و یا اینکه غیر مسلمان و غیر اهل کتاب مانند مجوس، هندوس، کمونیست، و غیره آنرا ذبح کرده باشد، بنابراین اگر شما نمیدانید و متاکد نیستید که گوشتی که یک مسلمان میفروشد حلال است یا نه، میتوانید از آن گوشت بخورید زیرا اصل اشیاء مباح هست، مگر اینکه معلوم شود که آن چیز حرام هست، و شما نباید در روش ذبح گوشتهایی که توسط مسلمانان فروخته میشود شک کنید، زیرا قربانیهای مسلمان حلال هست.

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com