حکم دادن هدایایی به کسانی که خون اهدا می کنند
 

حکم دادن هدایایی به کسانی که خون اهدا می کنند

 

الحمدلله،

کمیته دایم افتا پس از بررسی پاسخ داد:

فروختن خون جایز نیست؛ چون در صحیح بخاری از ابی جحیفه روایت است که می گوید: پدرم را دیدم که حجامی را خرید و فرمان داد که ابزار حجامت او را شکستند، ابی جحیفه می گوید: از پدرم علّت این کار را پرسیدم، گفت: پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم « نَهَی عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْکَلْبِ، وَکَسْبِ الْأَمَةِ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآکِلَ الرِّبَا وَمُوکِلَهُ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ» بخاری (2238)«از گرفتن قیمت خون، پول سگ، در آمد کنیز  نهی کرده و بر زنی که خالکوبی می کند و خالکوبی می شود، ربا خوار و ربا دهنده و تصویرگر را لعنت کرده است» حافظ در فتح الباری می گوید: مقصود این است که فروختن خون همچون فروش مردار(حیوانی که بدون ذبح شرعی بمیرد) و خوک حرام است، بنابراین فروختن خون و گرفتن قیمت آن به اجماع حرام است.

 

 و بالله التوفیق، و صلی الله علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم.  

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة و الافتاءمن

کتاب (الفتاوی المتعلقة بالطب...)،ص(351)

 

IslamPP.Com