سی وصیت که با آن شوهر خود را خوشبخت می کنی
 

سی وصیت که با آن شوهر خود را خوشبخت می کنی

سی وصیت که با آن شوهر خود را خوشبخت می کنی

درهیچ جای دنیا مکانی خوشبخت و از جهت زیبایی و آسایش همچون خانه وجود ندارد.، به هرجا که سفر کردیم و به هر مکانی که فرود آمدیم ، بهتر از خانه ای که در آن خوشبختی سایه انداخته است نیافتیم .

خانه ی خوشبخت خانه ای است که در آن دشمنی و درگیری وجود ندارد ، نه سخنان طعنه زننده وسخت شنیده می شود و نه انتقادهای تلخ . خانه ای است که افراد خانواده به آن پناه می برند و و در او راحتی و آرامش وآسایش را می یابند.

مسولیت ایجاد خوشبختی محیطی بر دوش والدین قرار می گیرد ولی ما در این بحث خواستیم که ابتدا مشخص کنیم چگونه زن میتواند با زیرکی و دانش و خوش رفتاریش ابتدا شوهر وسپس خانه اش را خوشبخت کند .

1 - به یاد داشته باش که تو مسئول سعادت همسر و فرزندانت هستی و بدان که اگر شوهر از تو راضی باشد همین تو را وارد بهشت می کند . رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرموده :« همانا اگر زنی وفات کرد در حالی که شوهرش از او راضی است پس وارد بهشت می گردد».

2 - شوهر ت را به عملی بالاتر از توانش وادار نکن رغبات و خواهشات خودت را یکدفعه جمع نکن و ( وبه او نده ) تا به تگنا نیفتدو از تو فرار نکندواگر بر خواهشات زیادت اصرار کنی همه ی آنها را و حتی خود تورا به طور کامل رد می کند بدون هیچ تاسف و پشیمانی. و این گفته عمر بن عبدالعزیر را به خاطر داشته باش که به فرزندش گفت : " من می ترسم از اینکه مردم را یکدفعه به تمام امور حق وادار کنم و آنها همه ی حق را رد کنند و نپذیرند." از علی رضی الله عنه روایت است که رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمودن: « خداوند زنی را که با همسرش صاف و ساده و ظریف است و خود را از دیگران امتناع می کند ، دوست دارد».

3 او را مکلف نکن که تمام صفات و فضایل و مکارم را که مایلی در او جمع شوند به یکباره در او حلول کنند چون بسیار نادر و کمیاب است که تمام آن صفات در یک نفر جمع شوند.

4 هنگامی که یک مرد با زنی ازدواج می کند تصویر شیرین و جذابش ، را همانطور که در واقع او را می بیند به خود تعلق داده و در ذهن جای می دهد و می خواهد این تصویر صاف و پاک و جذاب و سحر کننده را در طول زندگیش نگهدارد. پس این تصویری که از تو در ذهنش وجود دارد ، بد و زشت نکن. از زیبای و ظرافتت وشادابی صحتت وظرافت ورعنایی حرکاتت و شیرینی سخنانت ( نزد او ) حفاظت کن . با صدای ناهنجار حرف نزن ، الفاظی از سر اجبار و آهسته نزد خود جاری نکن و اگر از این ارزشهای والای زنانه خالی گشتی و یا در چیزی از آنها سستی کردی ، (بدان که ) تصویرت را درنگاه شوهرت بی ارزش کردی و پایین آوردی و از آن تصویر زیبا و جذاب زنانه که هر مردی در مورد زنش می سراید ، دور گشته ای . در وصف پیامبر از زن نیکو کار این گونه آمده است که وی صلی الله علیه و سلم فرمودند : « .........و چون شوهرش به او نگاه کند او را (مرد را ) شاداب می گرداند.».

5 - دینداریت را حفظ کن . خود را ملزم به حجاب اسلامی کن و در این که شخصی چیزی از جسم تو را ببیند و یا عابری لحظه ای نگاهش به تو بیفتد ، سهل انگاری نکن و همانا همسرت بر تو غیرت دارد و بسیار حریص است به آنکه کسی تو را نبیند جز افرادی که دیدن تو برای آنها حلال است .

مردی با دختری که حجاب و دینداریش او را به تعجب انداخت ، ازدواج کرد . هنگامیکه به زنش در مشاجره ای شنیدنی جواب داد ، آن زمان که خانمش گفته بود { قُل لَّن یصِیبَنَا إِلاَّ مَا کَتَبَ اللّهُ لَنَا } (بگو که بر ما هیچ چیز وارد نمی شود جز آنچه که خداوند برای ما نوشته است ) و آن مرد نیز به او گفت که همیشه همسرش را با همان تصویر پاک و با ارزش متصور می شود ، زنی مومن به خدا ، راضی به قضا و قدرش ، و چنگ زننده به مبادئ با ارزش و افکار پاک . و شاید که شوهرت در تو نیز مانند آن را ببیند ، پس تصویرت را در قلب و ذهنش خراب نکن .

6 در شبانگاه قبل از اینکه همسرت به خانه بیاید خود را آرایش کن تا تو را در بهترین حالت ببیند . لباس زیبا و شایسته بر تن کن و از عطرها و ... آنچه را دوست دارد استفاده کن از جواهراتی که به تو هدیه کرده ، بر سینه ات قرار بده چون دوست دارد اثر هدیه اش را بر تو ببیند و همانگونه باش که داری به دیدار یکی از دوستانت و قوم و خویشانت می روی .

7 (وقتی شوهرت در خانه است ) خود را به کارهای خانه به جای شوهر ، مشغول نکن چون تمام اعمال و کارهای نظافت وپاکی و نظم و ترتیب ، هنگامیکه به خانه می آید خسته کننده و ملال آور به نظر می آیند . پس تو را یا فقط در آشپزخانه می بیند و یا فقط در لباس نظافت و کار ! در زمان غیابش به این کارها بپرداز.

8 به بهترین وجه خانه را مرتب کن هر چند وقت یکبار نشیمنگاه را تغییر بده . دستکاریهای هنرمندانه ات را زمان پاک کردن تابلوها و قطعه های تزیینی و عیره ، انجام بده .

9 بر عواطف ملتهبه و سوزان و بر احساسات ناشی از عشق سرکش و رویاهای بیداری ، که قبل از ازدواج با آنها زندگی می کردی ، حسرت مبر ، چون اینها بعد از ازدواج آرام می شوند و به احساسات و عواطف آرام و لطیف تبدیل می گردند .

10 - اگر مرد در روابط زناشوئی حرف اول را می زند پس تو مسئول موفقیت و توافق و انسجام در ازدواج هستی و هر زمان که به دانش و فرهنگ و پُست و مقامی رسیدی ، برای شوهرت فروتن باش و به او پناه ببر ودر نظرات با او درگیر مشو و در مشاجرات و گفتگوهایت به تبادل مؤثر افکار با زوجت توجه کن چون رد و بدل کردن نظرات ثمر بخش بهتر است از یک سویه ویک طرفه کردنی که باعث نابودی شود .

11 - دائم این احساس را در همسرت ایجاد کن که تو در احساساتش و خوشیها و غمها و شعوراتش با او مشارکت می کنی . کاری کن که احساس کند در بهشتی آرام و راخت زندگی می کند تا با فراغ خاطر به کار و نوآوری و تولید چیزهای بپردازد که زندگیش را اجتماعی ثمر بخش می کند.

12 سخن شیرین و مفید و لبخند درخشان و نورانی و شوخی های زنده کننده و خوبریی دلپذیر را تجربه کن و از غم واندوه وسخنان بیهوده و پوچ و از بدرویی و اخم کردن و از غمگین بودن و اضطراب دوری کن .

13 مهارت و چیرگی و برتری خودت بر زنان دیگر را به شوهرت نشان بده که این تمسک همسرت را به تو و افتخارش را نسبت به ویژگیهای شخصی تو زیاد خواهد کرد خصوصاً آن زمانی که با مهارت هر چه برایش انجام می دهی .

14 وقت خود را در مکالمات تلفنی با دوستانت و یا با خواندن مجله های بی ارزشی که از اخبار بازیگران زن و مرد و یا خوانندگان زن ومرد و یا با خواندن داستانهای عاشقانه و روابط عشقی و همراه با اوهام ، ضایع و تلف نکن . (متاسفانه ) در روزگار ما این نوع مجلات زیادند و زیادند زنانی که بیشتر وقتشان را در خواندن آن مجلات بی ارزش و بی مایه می گذرانند . از میان مجلات آنهایی را که به ذهن و عقل و دلت سود می رسانند و آنهایی را که فرهنگ تو را می افزایند و تو را در حل مشکلات خانگی و فرزندان کمک می کنند ، اختیار کن .

15 - از برنامه های تلویزیون آنهایی را که به تو فایده می رسانند و باعث افزایش فرهنگ و مهارت تو می شوند ، انتخاب کن و وقت خود را در سریالهای بی ارزش و و فیلمهای پست ضایع نکن .

16 همسرت را برای فعالیتهای ورزشی و بدنی بیرون از خانه تشویق کن و اگر توانستی و ممکن بود و یا فرصتی ایجاد شد با در تعطیلات پایان هفته و در هوای آزاد راه برو .

17 زمانهی مناسبی را جهت بیان مشکلات خانواده و گفتگو برای حل آنها بر گزین ، چون حل مشکلات هنگام صبح و قبل از رفتن همسرت سر کار به دلیل کمی وقت ، مشکل می شود و هنگام باز گشت او از کا در زمان عصر به دلیل خستگی و کوفتگی ، به گفتگو جهت حل هیچ مشکلی اقدام نکن شاید که شب بهترین فرصت برای گفتگو در مورد مشکلات و تلاش جهت حل آنها باشد . در حضور بچه ها به گفتگو در مورد مشکلاتشان نپرداز تا آنها احساس نکند که بار سنگین و وبالی بر (گردن ) تو و شوهرت هستند و آنها دلیل اختلاف بین والدین می باشند.

18 به مجرد ورود شوهرت به منزل ، جهت شکایت از اموری بی ارزش از قبیل دادو فریاد بچه ها ، نشتاب و از شوهرت طلب مکن که نقش پلیسی را برای آنها بازی کند که بر متهم خشم می گیرد و یا وا را محاکمه کرده و می زند.

19 در مقابل بچه ها از راه و روش همسرت انتقاد نکن و الفاظ نا مناسب که ممکن است بچه ها آنها را بعداً تکرار کنند مانند « غول آمد » یا « عامل وباعث بدبختی و نگرانی » استفاده نکن . بعضی از زنان هنگامیکه فرزندشان در یادگیری تنبلی می کند به او می گویند : " تو اصلاً در زندگیت موفق نمی شوی تو هم مانند پدرت تنبل و شکست خورده ای " و هرگاه که همسرش مریض می شود از اهمیت دادن به بیماریش می کاهد و هرگاه شوهرش با جدیت برایش داستانی روایت می کند ، می گوید: " آن را قبلاً شنیده ام " و امور مانند آن که به ظاهر بی ارزش و خرد هستند اما در ناحیه و ضمیر خود بسیاری از دردها را برای زوج حمل می کنند .

20 از افراط در تعصب و عتاب بسیار بر حذر باش و از اعمالی که باعث شعله ور شدن غیرت و تعصب همسرت و خیس شدن و مخدوش افکارش می شود دوری کن . عبدالله بن جعفر بن ابی طالب دخترش را وصیت کرد وگفت : « از تعصب بر حذر باش چون کلید جدایی است و از کثرت عتاب نیز دوری کن چون باعث ورود کینه می شود .

21 بر حذر باش از آنکه بخواهی به عشق همسرت نسبت به مادر و پدرش حسادت کرده و از آن بکاهی . پس جگونه می توانیم قبول کنیم از زن مسلمان که زندگیش را با حسادت و تعصب نسبت به محبت همسرش به اهلش آغاز کند در صورتی که این حب فطری است و خداوند آن را بر مسلمانها واجب کرده است و عشق همسرش برای او از نزدیک یا دور ، چیزی دست نیافتنی است .و چگونه می توانیم از زن مسلمان قبول کنیم که به همسرش محی کند تا زندگیش را با معصیت به خداوند متعال و پیامبرش صلی الله علیه و سلم وسرپیچی از آنها در قبال اهلش ، با او شروع کند و (از او بخواهد تا ) از والدینش نا فرمانی کند و ارتباط صمیمی خود را با آنها و اهلش به خاطر رضای زنش قطع کند ؟

و این همان چیزی است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم از آمدن آن در آینده و تغییر حال مسلمانان و اخلاق آنها خبر داده است و خبر داده که در آن زمان « مرد از زیش اطاعت می کند و از مادرش نافرمانی می کند به دوست نیکی و به پدر ستم می کند » .

22 مشکلات خانگی را به اهلت منتقل نکن که باعث بر افروخته شدن آنها بر ضد همسرت می شوی بلکه سعی کن مشکلات را با همکاری شوهرت حل کنی . اگر از او غنی تر بودی و یا از جهت اصل و نسب از و یا فرهنگ و علم از او بالاتر بودی ، او را خوار و علیل و کوچک به حساب نیاور که کوچک شمردن زوج و کم شمردن منزلتش و برتری دادن زن بر شوهر مجاز نمی باشد . رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید : « خداوند تبارک و تعالی به زنی که از همسرش تشکر نمی کند در حالی که به او نیازمند است ، نگاه نمی کند».

23 - شوهرت را از معاشرتهای زناشوئی منع نکن . رسول خدا صلی الله علیه وسلم می فرماید : « هرگاه مرد ، زنش را به همبستر شدن دعوت کرد و او نیامد و شوهر با ناراحتی شب را گذراند ، ملائکه آن زن را تا صبح لعنت می کنند ».

و بدان كه اولين حق زوج بر زوجه اش ،‌اطاعت زن از اوست  رسول خدا صلي الله عليه و سلم مي فرمايند : « اگر قرار بود كه دستور دهم تا شخصي ،‌شخص ديگري را سجده كند ، به زن دستور مي دادم تا شوهرش را سجده كند » و حتي روزه ي نفلي هم بدون اجازه ي شوهرت نگير . رسول خدا صلي الله عليه وسلم مي فرمايد : « بر زن حلال نيست كه روزه بگيرد ( منظور روزه ي غير رمضان است ) در حالي كه زوجش شاهد اوست ، مگر با اجازه اش و در خانه اش اجازه اي ندارد مگر با اجازه ي او (شوهر )».

 

24 فضل و بزرگي همسرت را بر خودت فراموش نكن كه رسول خدا فراموش كردن فضل شوهر را يكي از دلايل ورود زن به آتش بيان كرده و آن را كفر ناميده است . از ابن عباس رضي الله عنهما روايت است كه رسول خدا صلي الله عليه وسلم  فرمودند : « آتش به من نشان داده شد درآن هنگام بيشتر اهل آن زنان ناشكر و كافر بودند » گفته شد : آيا به خدا كفر  ورزيدند ؟ فرمود : « به زوج خود كفران ورزيدند و كفران نيكي كردند اگر به يكي از آنها به اندازه ي دنيا نيكي مي كردي سپس مي گفتي از تو چه ديده  (آن زن ) به  تو مي گويد : ذره اي خير از تو نديده ام » .

 

25 از اموال شوهرت چيزي را انفاق نكن مگر با اجازه ي خود او و بعد اطمينان از رضاي او .رسول خدا صلي الله عليه و سلم  مي فرمايد : « هيچ زني ، چيزي از خانه شوهرش انفاق نكند مگر با اجازه ي او » گفته شد : اي رسول خدا حتي غذا؟ فرمود : « آن كه از برترين اموال است ».

 

26- و هرگاه همسرت در تنگنا ( مادي ) قرار گرفت از مالت به او صدقه بده و اگر مالي نداشتي ،‌پس بر دشواري و سختي زندگي صبر كن تا خداوند براي شما گشادگي . راه چاره اي فرستد .

 

27 و اگر از مادران كارگر و مشغول به كار هستي  پس فكر نكن كه تمام چيزي كه همسر و فرزندانت نياز دارن ، تنها مال وثروت است پس مادر ، در عوض كوتاهيش در انجام مهمات انساني ، به  آنها  مال فراوان سرازير كند . و بسيلر دور باد از تو اين فكر كه شير مصنوعي را با شير خدادادي و طبيعي  مادر يكسان كني و يا مهرباني خدمتكار زن و كنيزك را با مهرباني مادر يكي بداني و يا غذاي خدمتكار زن كافر را با غذاي پاك رن و تربيت مربي نادان را با تربيت مادر آگاه و دانا يكسان كني .

 

28 از كار شوهرت اعلام بيزاري نكن . از بدترين چيزهايي كه  بعضي زنان آن را بوجود مي آورند اعلام بيزاري از از كار همسرشان است واين وع اعلان باعش بوجود آمدن بدبختي و عادت كردن به شكايت و متهم كردن زوج به عدم توجه به زوجه و سستي  در او مي شود درنتيجه با عصبانيت به خانه ي مادرش پناه مي برد.

 

29 -  به ياد داشته باش زوجي كه آماده است تا رفتنش (سر كار ) را كسي ببيند (در پي زني است كه  )  او اولين كسي است كه از خوابش بيدار مي شود سپس بعد از آن تمام كساني را كه در آن خانه هستند بيدار مي كند و برايشان غذا آماده مي سازد و با كودكان در  پوشيدن لباسهايشان همكاري مي كند. واز زني كه عادت كرده تا نيمي از روز و تا زمان آمدن خورشيد در كبد آسمان ، بخوابد ، خشنود نمي گردد.

 

30 -  بدان كه خانه ي  پر از حب و سلامتي و درود و قدر داني متقابل و احترام همراه با غذايي كه از مقدار كمي نان و آب تشكيل شده بهتر است از خانه اي كه پر از انواع گوشتهاي قرباني و غذاهاي اشتها آور است و درر عين حال پر از بدبختي و دشمني مي باشد .   

 

ترجمه: منير

صدر: سايت نوار اسلام

IslamTape.Com