ثمرات استغفار
 

ثمرات استغفار

ثمرات استغفار

 

1-  اگر می خواهی دلی پر سکون و آرامش، و قلبی باز ، ومطمئن و متاع خوبی داشته باشی ؟
استغفار کن ، و از خداوند آمرزش گناهانت را بخواه :الله تعالی می فرماید ) : وان اسثغفروا ربکم  ثم توبوا الیه یمتعکممتاعا حسنا الی اجل مسمی)

»واز پرودگار مغفرت بخواهید ، سپس به سوی او توبه کرده و برگردید ، شما را از متاع نیکو بهره مند می کند تا مدت معینی. «

 2- اگر نیروی جسمانی ، تندرستی و سلامت از آفات و امراض و دردها ورنجها می خواهی ؟
استغفار کن ؛ زیرا خداوند فرموده است:

) استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوة الی قوتکم (
»
از پروردگارت آمرزش بخواه ، سپس به سوی او توبه کرده و برگردید رحمت آسمان را بر شما سازیر می کند ، و نیرویی به نیرویتان می افزاید. «

3- اگر می خواهی که حوادث و واقعات مرگبار را از خود دور کرده، و از تمام آفات و فتنه ها و محنتها در امان باشی ؟


استغفار کن ؛ چون خداوند متعال می فرماید:

) و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم  و ما کان اللهمعذبهم و هم یستغفرون (

»و خداوند عذاب نمی دهد آنان را تا تو در جمع آنان هستی ، و خداوند عذاب نمی دهد آنان را مادامی که استغفار می کنند. «

4- اگر باران بسیار زیاد و نافع ، نسل پاک و مطهری ، و اولادصالح، و مال حلال، و رزق فراوان می خواهی ؟

استغفار کن ، چون خداوند متعال می فرماید:

) استغفروا ربکم انه کان غفارا  یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین و یجعل لکم  جنات و یجعل لکم انهارا (

»از پروردگارتان آمرزش بخواهید ، بدرستی که او  بسیار آمرزنده است ، خزانه ی آسمان را بر شما  جاری می گرداند ، با اعطای اموال و پسران شما را کمک می نماید ،   برای شماباغات در نظر می گیرد ، و برای شما جویها در نظر می گیرد«.

 5-  اگر محو سیئات و گناهان ، و زیادت حسنات و رفع درجات می خواهی ؟

استغفار کن ، خداوند متعال می فرماید :

 )و قولوا حطة نغفر لکم خطایاکم و سنزید المحسنین(

»و بگویید گناهان ما را معاف کن ، خطاهای شما را بر شما می بخشم ، و بزودی به نیکو کاران مزید عنایت می کنیم »

اسغفار داروی شفا بخش ، و علاج مفید از تمام گناهان و خطاها است ؛ بدین منظور آن حضرت علیه السلام مردم را همیشه و همکیشه به استغفار امر می نمود:

(یا ایها الناس استغفروا الله و توبوا الیه فانی استغفرالله ، و اتوب الیه فی الیوم مائة مرة(

»ای مردم از خداوند مغفرت بخواهید و به سوی او توبه کرده و باز گردید؛ چون من روزانه صد مرتبه از خداوند مغفرت خواسته و به سوی او توبه می نمایم. «

و خداوند از استغفار کننده ی صادق راضی و خوشنود می شود ؛ چون او به گناه خود اعتراف می کند ، و با خداوند روبرو می شود  گویا می گوید » : پروردگارا من خطا کردم ، بد کردم ، کناه کردم ، و در حق شما کوتاهی کردم ، و حقوقشما را زیر پا گذاشتم ، و بر خود ظلم روا داشتم ، و شیطان برمن مسلط شد ، و خواهشات مرا مقهور خود کرده ، و نفس اماره مرا فریب داده ، و بر حلم و بردباری و عفو کریمانه و سخاوت و رحمت بزرگ شما اعتماد کردم و الآن تائب و نادم و معذرت خواه به بارگاه شما حاضر شدم ، پس از من گذشت نما ، معافم کن ، و بر من ببخش ، و لغزشات مرا پاک کن ، و خطاهایم را از نامه ی اعمالم محو بگردان ، چون مرا غیر تو پروردگاری و خدایی جز تو نیست« .

             یا رب ان عظمت ذنوبیکثرة                             فلقد علمت  بان  عفوک اعظم
             
انکان  لا یرجوک  الا محسن                             فبمن یلوذ و یستجیر المجرم ؟
            
مالی  الیک  وسیلة   الا الرضا                             و جمیل عفوک  ثم  انی مسلم

در حدیث صحیح آمده است ، آنحضرت  علیه السلام فرمود :

)من لزم الاستغفار جعل الله له من کل هم فرجا و من کل ضیق مخرجا ،  و رزقه من حیث لایحتسب (
 »
هرکه استغفار را همیشه بر خود لازم گیردخداوند از هر مصیبت گشایشی ، و از هر تنگنا راه خلاصی برای او قرار می دهد ، و از جایی که گمان نمی برد به او روری می دهد  . «

لطیفهو واقعه ی جالبی از بعضی از معاصران نقل شده که او فرد عقیمی که صاحب فرزند نمی شد و تمام اطباء و پزشکان از علاج او عاجز شده بودند و هیچ دارویی برای او مفید واقع نمی شد ، و از یکی از علماء پرسید ، عالم به او راهنمایی و توصیه کرد که : صبح و عصر زیاد استغفار کند ، چون الله تعالی در مورد استغفار کنندگان فرموده است :

) یمددکم باموال و بنین)

»شما را با اموال و پسران امداد می کند«.

آن مرد به توصیه ی عالم ربانی جامه ی عمل پوشاند و صبح و عصر زیاد استغفار می کرد و هیچگاه آن را ترک نمی کرد در نتیجه خداوند به اولاد صالح عنایت فرمود .


پس ای آن کسی که اضطراب و پریشانی و غم و اندوه آرامش شما را از بین برده و لاغر و رنجور کرده ، بیا استغفار کن ، آنگاه تمام پریشانیهایتو از بین خواهد رفت ، استغار مرحم شفا بخش و داروی کافی و ممتازی است .

برما لازم است در تمام لحظات زندگی و بویژه ماه مبارک رمضان فرصت را غنیمتشمرده ، و همیشه از گناهان ، خطاها ، لغزشهای دانسته و نادانسته ، آشکار و پنهان خود استغفار نماییم تا خداوند برما رحم و کرم فرماید .

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

 دکتر عائض قرنی 

ترجمه : عبدالحلیم قاضی