آیا حد پوشش زن در میان زنان از ناف تا زانو می‌باشد؟
 

آیا حد پوشش زن در میان زنان از ناف تا زانو می‌باشد؟

الحمدلله،

 آنچه که از زنان مسلمان خواسته می‌شود، فروتنی و حیاست و اینکه الگوی خوبی برای خواهران مسلمانشان باشند. در میان جمع زنان آن مقدار از اعضاء خود را آشکار کنند که عادت زنان مسلمان پایبند [به دین] می‌باشد و این کار خیلی بهتر است، برای اینکه سهل انگاری در آشکار کردن قسمتهایی که دلیلی برای آشکار کردن آنها وجود ندارد، باعث سهل انگاری بیشتری می‌شود، و به بی‌حجابی ـ که حرام است ـ منجر می‌گردد. و الله اعلم.

 

وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین

برگرفته از: کتاب «الفتاوی الجامعه للمرأه المسلمه»، (3/1041).شیخ صالح فوزان

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com