آیا در نماز خواندن باید سوره ی بعد ازفاتحه در رکعات مختلف به ترتیب باشد یا هر سوره ای که خواستیم میتوانیم بخوانیم؟
 

آیا در نماز خواندن باید سوره ی بعد ازفاتحه در رکعات مختلف به ترتیب باشد یا هر سوره ای که خواستیم میتوانیم بخوانیم؟

الحمدلله،

چنانکه با پایان جماعت شما نمازتان تکمیل نشده باشد و لازم باشد که رکعاتی که با جماعت نبوده اید را بخوانید، در اینصورت اگر رکعت سوم و چهارم شما باشد، در رکعتهای سوم و چهارم نمازهای چهار رکعتی، سوره فاتحه واجب است که خوانده شود ولی سوره ی بعد از فاتحه واجب نیست که خوانده نشود، ولی سوره فاتحه حتما باید خوانده شود در تمام رکعتهای نماز، چه امام باشد و چه ماموم، و چه نماز فرض باشد و چه سنت، زیرا قرائت سوره فاتحه در هر رکعت از نماز فرض هست.

اما اگر رکعت اول و دوم نیز باقی مانده بود، در اینصورت مستحب است که بعد از فاتحه سوره ای دیگر نیز خوانده شود اما در مورد رعایت ترتیب سوره ها، این امر ضروری نیست و شما می توانید هرسوره ایکه خواستید بخوانید.

معکوس خواندن سوره های قرآن چه در نماز و غیره، مانند خواندن سوره "الفلق" در رکعت اول و سپس سوره "الاخلاص (قل هو الله احد)" در رکعت دوم، بعضی از علماء آنرا مکروه میدانند، بعضی دیگر آنرا حرام میدانند زیرا نظرشان بر اینست که ترتیب سوره های قرآن توقیفی هست، یعنی از طرف خداوند سوره های قرآن ترتیب داده شده اند، پس جائز نیست که آنرا پس و پیش خواند، ولی بیشتر علماء از قبیل جمهور علماء، امام مالک، امام احمد بن حنبل، قاضی عیاض، نووی، ابن تیمیة، ابن الباقلانی، و غیره آنرا مباح میدانند زیرا میگویند ترتیب سوره های قرآن توقیفی نیست بلکه از اجتهاد صحابه میباشد و برای ترتیب سوره های قرآن بین صحابه اجماع واقع نشده، و دلیلشان اینست که در صحیح مسلم آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در یکی از نمازهایش سوره النساء را قبل از سوره ال عمران خوانده است (مراجعه شود به حدیث رقم 772 صحیح مسلم)، و همچنین اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز سوره های قرآن را در نماز گاه گاهی پس و پیش میخوانده اند، همانطور که امام بخاری ذکر کرده است که "أحنف" هنگام نماز صبح امام بود و در رکعت اول سوره کهف را خواند و در رکعت دوم سوره یوسف (که در ترتیب مصحف قبل از سوره کهف میباشد) را تلاوت نمود، و عمر بن الخطاب که پشت سرش نماز میخواند ایرادی نگرفت.

خلاصه اینکه؛ خواندن سوره دوم، یعنی سوره بعد از فاتحه در نماز سنت است و واجب نیست، و سنت است که در دو رکعت اول نماز خوانده شوند، و اگر شما دو رکعت اول نماز جماعت را نرسیدید، در اینصورت رکعت سوم امام میشود رکعت اول شما، یعنی در اینصورت برای امام که رکعت سوم هست سوره بعد از فاتحه را نمیخواند ولی برای شما که رکعت اولتان حساب میشود سوره دوم را بعد از فاتحه میخوانی .و اگر نماز جماعت پایان یافت و شما برای رکعت سوم خود بلند شدید دیگر نیازی نیست که بعد از فاتحه سوره دیگری بخوانید مگر اینکه شما زمانی به جماعت رسیده باشید که امام سه یا چهار رکعت نماز را خوانده باشد که در اینصورت هنگام پایان جماعت شما باید برای ادای رکعت اول یا دومتان هم فاتحه بخوانید و هم سوره ای بعد از آن و مهم نیست که سوره دوم چه سوره ای است و آیا براساس ترتیب قرآن است یا خیر؟!


والله اعلم
وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین
سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت
IslamPP.Com