آیا وقایعی که در خواب می بینیم قبلا تجربه کرده ایم؟
 

آیا وقایعی که در خواب می بینیم قبلا تجربه کرده ایم؟

الحمدلله،

احتمال دارد قبلا در خواب بصورت خیلی سریع ان حادثه را دیده باشید و بس از رخ داده انرا بیاد میاورید، ولی اطباء میکویند این یکی از اشتباهات هیبوتالاموس است که به ذهن میکوید این ماجرا را قبلا دیده اید، در حالیکه ندیده اید.

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com