فرق سنت با مستحب چیست؟
 

فرق سنت با مستحب چیست؟

الحمدلله،

الفاظ "مستحب" با "سنت" در معنای لغوی با هم تفاوت دارند.

سنت در لغت یعنی: راه و روش ، طریقه ، قانون و رسم .

{ گر ترا یاران زهاد و بزرگانند

چون تو بر سیرت و بر سنت دیوانی .}

 

و مستحب در لغت یعنی: دوست داشته شده، پسندیده شده، نیکو شمردن چیزی را .

 

اما در معنای اصطلاح اصولی (فقهی) که بیشتر مورد نظر هستند، آن دو تفاوتی با هم ندارند و هر دو به معنای : اقوال و افعالی که شرع انجام آنها را تشویق کرده است چنانکه اگر شخص مومن آنها را انجام دهد پاداش می گیرد ولی بر او واجب نیست که حتما انجام دهد. و مستحبات نقطه ی مقابل مکروهات هستند یعنی اقوال و افعالی که شرع انجام آنها را نهی کرده ولی نه بر سبیل حتم و الزام.

اما سنت گاهی به معنای: اقوال و افعال و تقریر پیامبر صلی الله علیه وسلم نیز می باشد که بیشتر محدثین این تعریف را استفاده می کنند. و در میان محدثین "مستحب" بدون تعریف است و آنها نیز به معنای اصولیون اکتفا و استناد می کنند.

خلاصه در اصطلاح شرعی الفاظ (استحباب، مندوب، سنت، مسنون) همگی مترادف و به یک معنا بکار برده می شوند. هرچند گاها تعاریف فقها با اصولیون با محدثین تفاوتهایی دارد.

اما برای آشنایی با بقیه احکام تکلیفی به فتوای (4384) مراجعه کنید.

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com