آیا اگر پسری که متاهل است و قبل از پدرش فوت کند، و سپس پدر فوت کند، به نوه ها ارث می رسد؟
 

آیا اگر پسری که متاهل است و قبل از پدرش فوت کند، و سپس پدر فوت کند، به نوه ها ارث می رسد؟

الحمدلله،

اگر قبل از فوت پدر، یکی از فرزندان او زودتر فوت کنند، در اینصورت هیچ ارثی به نوه ها تعلق نمی گیرد. برای توضیح بیشتر به فتوای (4894) مراجعه کنید.

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com