حقوق بازنشستگی پدر متوفی چگونه بین زن و فرزندانش تقسیم شود؟
 

حقوق بازنشستگی پدر متوفی چگونه بین زن و فرزندانش تقسیم شود؟

الحمدلله،

حقوق بازنشستگی پدر، بعد از وفات او همانند دیگر ماترک وی باید بطور شرعی ما بین وارثان او تقسیم شود، و هرکس سهم خود را دارد، چه ازدواج کرده باشد و چه مجرد باشد.

بعبارتی حقوق بازنشستگی پدر مانند تقسیم ارث بین وارثان پخش می شود و هرکس سهمی را می گیرد که شریعت در مورد تقسیم ارث تعریف کرده است.

بر این اساس:

اگر چنانچه فرد متوفی، پدر و مادر نداشته باشد، و بلکه زن و چند فرزند (دختر و پسر) تنها وارثین او باشند، در اینصورت:

1- سهم زن متوفی (یعنی مادر فرزندانش) یک هشتم از کل حقوق بازنشستگی خواهد بود، به دلیل فرموده الله تعالی: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ ، فَإِنْ کَانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ ). [النساء :12] یعنی: «و برای‌ زنان ‌است‌ یک‌ چهارم‌ سهم‌ از آنچه‌ شما بگذاشته‌اید، اگر فرزندی‌ نداشته‌ باشید اما‌ اگر شما را فرزندی‌ باشد، در این‌ صورت‌برای‌ زنان‌ یک‌ هشتم‌ سهم‌ است‌ از آنچه‌ بگذاشته‌اید».

2- و بعد از آنکه سهم مادر در هر ماه از کل حقوق جدا شد، از کل آنچه که باقی بماند مابین پسران و دختران متوفی تقسیم می شود، بگونه ایکه سهم هر پسر دو برابر سهم دختر باشد.

به دلیل فرموده الله تعالی: « ... وَإِنْ کَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ ...» (النساء: 176).

یعنی: و اگر برادران و خواهران با هم باشند، برای هر مذکّر، دو برابر سهم مؤنّث است.

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com