آیا خواهری در زمان حیات پدرش سهم ارث خود را به برادرش ببخشد اعتبار دارد؟
 

آیا خواهری در زمان حیات پدرش سهم ارث خود را به برادرش ببخشد اعتبار دارد؟

الحمدلله،

اگر در شرایط صحت و سلامت عقل و با رضایت خویش و بدون اکراه و اجبار بگوید که من سهم ارث خویش را به برادرم بخشیدم، و دو نفر مرد هم شاهد آن بودند، شرعا این سخن معتبر است و سهم ارث وی متعلق به برادرش است، و برای آنکه از مشکلات آتی جلوگیری شود بهتر است که آنرا بر کاغذی بنویسند و چند نفر شاهد آنرا امضاء کند.

در حقیقت این اهدای سهم خواهر به برادر نوعی هدیه است و هدیه پس گرفته نمی شود.

اما اگر دختر قبل از پدرش فوت کند، چون سهم الارثی نخواهد داشت لذا وصیت او تنفیذ نمی گردد و چیزی به برادرش تعلق نمی گیرد، بجز سهم خودش که از ارث پدر به او می رسد.

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com