مادر در سینه خود شیر نداشته و به نوزادش کره می دهد و بچه می میرد
 

مادر در سینه خود شیر نداشته و به نوزادش کره می دهد و بچه می میرد

الحمدلله،

حکم شرعی این مسأله بستگی به اظهارات پزشکان متخصص دارد؛ اگر بگویند : دادن کره به نوزاد تازه بدنیا آمده منجر به مرگ او خواهد شد، پس این مادر مرتکب قتل خطا شده است. و اگر بگویند : این امر منجر به مرگ نوزاد نمی شود، پس چیزی بر مادر نیست، زیرا مسبب مرگ نوزادش نبوده، و اگر پزشکان متردد بودند باز چیزی بر مادر نیست.

بر این اساس بایستی از متخصصین سوال کرد.

علامه ابن باز می گوید : «اگر یقین ندارد که به سبب او فوت کرده، پس چیزی هم بر او نیست، زیرا اصل بر برائت ذمه از واجبات است، و جایز نیست بدون حجت و دلیل قاطع و بدون شبهه ذمه کسی را مشغول ساخت» "مجموع فتاوی ابن باز" (22/327) .

هرگاه ثابت شد که کره سبب مرگ نوزاد شده، بر مادر دو چیز لازمست : دیه و کفاره، زیرا مرتکب قتل خطا شده است، و دیه قتل خطا را عاقله قاتل باید بدهند و منظور از عاقله یعنی : نزدیکان مذکر از جانب پدر ؛ مثل پدر و پدربزرگ و پسر و برادر و عمو و پسرعمو ..

مگر آنکه ورثه نوزاد از گرفتن دیه صرفنظر کنند.

اما کفاره بر خود قاتل واجب است، باید دو ماه پشت سر هم روزه بگیرد.

منبع : سایت (الإسلام سؤال وجواب).

 

والله اعلم

وصلی الله علی نبینا محمد وعلی اله وصحبه وسلم

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com