آیا زن می تواند در مقابل زنان به نوزادش شیر دهد؟
 

آیا زن می تواند در مقابل زنان به نوزادش شیر دهد؟

الحمدلله،

زن در نزد مردان محرم و یا سایر زنان تنها مجاز است که آن مقدار از بدنش را ظاهر کند که عادتا در منزل ظاهر می شوند مثل : صورت، دست، پا، ساق پا، گردن و سرش که اینها اعضای زینت و وضوء هستند.

اما در مورد بیرون آوردن پستان از زیر لباس بقصد شیردادن بچه – در مقابل زنان و کودکان غیر ممیز – بعضی از علماء بدان رخصت داده اند که در صورت نیاز ایرادی ندارد.

علامه ابن عثیمین می گوید : «لازمست بدانیم که بین این دو گفته ما فرق هست : اینکه می گوئیم : عورت کجاست؟ و می گوئیم : پوشش شرعی زن چگونه باشد؟ (بین این دو فرق است) و نباید بین آنها اختلاط ایجاد نمود .

لباسی که زن باید بپوشد : در مقابل محارم بایستی بگونه باشد که تمام بدن را فرا بگیرد بجز سر و دو کف دست و پاها، این همان لباس مشروع است.

اما در مورد عورت باید گفت : عورت زن در نزد زنان شبیه عورت مرد نزد مردان است، یعنی مابین ناف تا زانو است، اما این بدان معنا نیست که زن می تواند با لباسی نیم تنه که ناف تا زانو را دربرمی گیرد نزد زنان برود، کسی چنین چیزی نگفته، و هر انسانی که چنین بگوید او منحرف است. اما این معنی را دارد که اگر زن لباس مناسبی پوشید ولی نیاز داشت که به دلیل کار یا بیماری ساعد (و بازویش) و مانند آنرا ظاهر کند و یا خواست که کودکش را مقابل زنان شیر دهد و پستانش را بیرون آورد این ایرادی ندارد.

پس فرق هست بین (حدود) عورت و بین لباس شرعی، لباس زنان باید کل بدن را بپوشاند، البته جایز است که در نزد محارم خود اعضایی همچون سر، صورت، گردن، کف دست و حتی ساعد و پاها و ساق پا را ظاهر کنند، ولی این بدان معنا نیست که نزد محارم خود لباس کوتاه بپوشند، خیر ، این موضوع دیگریست، اما اگر فرض شود که به دلیل نیاز در مقابل محارمش لباس خود را بالا زند و ساق پایش بیرون زند این ایرادی ندارد» "اللقاء المفتوح" (126/ 23).

پس هرگاه نیاز شد کودک خود را نزد زنان شیر دهید، ایرادی ندارد، هرچند افضل آنست که به اتاق دیگری روید و یا اندکی از آنها دور شوید تا شما را نبینند و یا بگونه ای پستان خود را بپوشانید، این به حیاء و مروئت نزدیکتر است، و اگر در آن اطراف کودکی ممیز وجود داشت که امورات زنان را درک می کرد، باید از او پرهیز کنید.

منبع : سایت (الإسلام سؤال وجواب).

 

والله اعلم

وصلی الله علی نبینا محمد وعلی اله وصحبه وسلم

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com