حکم پوشاک پوستین (چرمی) که در غرب تولید می شوند؟
 

حکم پوشاک پوستین (چرمی) که در غرب تولید می شوند؟

الحمدلله،

«اصل بر طهارت و جواز پوشیدن آنهاست تا زمانی که ثابت می شود که از پوست خوک یا حیوان مردار که به روش شرعی ذبح نشده است، و بواسطه آن، حکم به نجاست و تحریم پوشیدن آن داده می شود».

وبالله التوفیق ، وصلی الله علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم .

"فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء" (24/28) .

شیخ عبد العزیز بن عبد الله بن باز ... شیخ عبد الرزاق عفیفی ... شیخ عبد الله بن غدیان

 

والله اعلم

وصلی الله علی نبینا محمد وعلی اله وصحبه وسلم

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com