آیا زنی که بر اثر سرطان مویش ریخته، می تواند برای قوی شدن رشد مو آنرا بتراشد؟
 

آیا زنی که بر اثر سرطان مویش ریخته، می تواند برای قوی شدن رشد مو آنرا بتراشد؟

الحمدلله،

از الله متعال مسئلت داریم که همسر شما را شفا دهد، و به شما صبر و اجر بر آن نصیب کند.

اصل بر آنست که زن نمی تواند موی سرش را بتراشد، اما اگر عذری مشروع درمیان باشد بلامانع است، و آنچه شما بیان کردید عذر حساب می شود، و ایرادی ندارد که موی سر ایشان را بتراشید تا قوی تر و پرپشت گردد، و این یعنی معالجه عیبی که بر اثر بیماری حاصل شده است، و علاج عیب جسمی بگونه ایکه به حالت اولیه اش بازگردد جایز است.

در فتوای هیئت دائمی افتاء آمده : «برای زن جایز نیست موی سرش را بتراشد جز در هنگام ضرورت، زیرا ترمذی و نسائی از علی رضی الله عنه روایت کردند که پیامبر صلی الله علیه وسلم نهی فرمود از اینکه زن موی سرش را بتراشد، و أبوبکر بن خلال با اسناد خود از قتاده از عکرمه روایت کرد که گفت : «نهی النبی صلی الله علیه وسلم أن تحلق المرأة رأسها». یعنی : پیامبر صلی الله علیه وسلم نهی فرمود از این که زن موی سرش را بتراشد.. اثرم (شاگرد امام احمد) گفته : شنیدم که از ابا عبدالله (یعنی امام احمد) درباره زن پیری سوال شد که از رسیدگی به موی سرش و از معالجه آن عاجز است آیا آنرا کوتاه کند؟ گفت : بخاطر چه چیزی کوتاه می کند؟ گفتند : نمی تواند مویش را روغن (و یا حنا) زند و مرتب کند و در آن حشرات ریز فرو می رود، گفت : اگر برای ضرورت باشد امید دارم که ایرادی بر آن نباشد».

"فتاوی اللجنة الدائمة" (5/179).

منبع : سایت (الإسلام سؤال وجواب).

 

والله اعلم

وصلی الله علی نبینا محمد وعلی اله وصحبه وسلم

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com