حکم پیچ دار ( فِر ) کردن موی سر
 

حکم پیچ دار ( فِر ) کردن موی سر

الحمدلله،

اهل علم می گویند : اصل بر آنست که فر دار کردن موی سر ایرادی ندارد، پس هرگاه زنی موی سرش را بنحوی پیچدار نمود که مشابهتی با آرایش زنان فاجر و کافر نداشت، انجام آن ایرادی ندارد ..

شیخ ابن عثیمین در "الفتاوی الجامعة للمرأة المسلمة" ج/3 ص 889 .

 

والله اعلم

وصلی الله علی نبینا محمد وعلی اله وصحبه وسلم

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

 

IslamPP.Com