حکم پوشیدن لباس عروس با رنگهای مختلف
 

حکم پوشیدن لباس عروس با رنگهای مختلف

الحمدلله،

ایرادی ندارد که دختری در شب زفاف لباس عروس بپوشد، بشرطیکه با آن لباس نزد مردان نامحرم ظاهر نشود، زیرا غالبا این لباسها آراسته و مزین شده هستند، درحالیکه یکی از شروط حجاب زن در مقابل مردان بیگانه آنست که لباس نباید مزین و زینت شده باشد.

همچنین لباس نباید بگونه ای باشد که نقاط فتنه برانگیز وی را ظاهر یا برجسته کند، حتی اگر نزد زنان باشد، زیرا برای زن مسلمان جایز نیست که مفاتن خود را بجز نزد شوهرش نزد کسی ظاهر کند نه زنان و نه مردان بیگانه ..

اما این سخن که لباس عروس جزو لباس زنان کافر است؛ سخن درستی نیست، چرا که امروزه بسیاری از زنان مسلمان از این نوع لباس می پوشند.

از جناب علامه ابن عثیمین سوال شد : حکم پوشیدن لباس با رنگ سفید توسط زنان در شب زفافشان چیست؟ چنانچه مشخص شده این پوشش شباهت به کفار است.

پاسخ دادند : «زن می تواند لباس سفید بپوشد بشرط آنکه بر طرح و شکل لباس مردانه نباشد، و اما اینکه این پوشش تشابه ساختن (خود به) کفار است (باید گفت) : اکنون این شبهات دیگر باقی نمانده، زیرا (تقریبا) تمام زنان مسلمانان اگر بخواهند ازدواج کنند آنرا می پوشند، (و بر طبق قاعده فقهی) حکم همراه علتش دور می زند، هرگاه علت وجود داشت (حکم ثابت است) و هرگاه علت نماند (حکم ثابت نیست)، پس هرگاه تشابه باقی نماند و این (طرز پوشش) فراگیر شد هم بین مسلمانان و هم کفار، حکم نیز باقی نمی ماند، مگر آنکه در ذات خود حرام باشد نه به دلیل تشابه (با کفار)، در اینحالت است که همواره حرام است» "مجموعة أسئلة تهم المرأة" (ص 92) .

منبع : سایت (الإسلام سؤال وجواب).

 

والله اعلم

وصلی الله علی نبینا محمد وعلی اله وصحبه وسلم

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

 

IslamPP.Com