آویزان کردن تصویر مسجد الحرام که در آن چهره حجاج واضح نیست
 

آویزان کردن تصویر مسجد الحرام که در آن چهره حجاج واضح نیست

الحمدلله،

این سوال را بر جناب شیخ محمد بن صالح العثیمین عرضه نمودند که در پاسخ گفت :

«ایرادی بر آن نیست، والله اعلم».

منبع : سایت (الإسلام سؤال وجواب).

 

وصلی الله علی نبینا محمد وعلی اله وصحبه وسلم

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

 

IslamPP.Com