شروط جواز ماساژ که بقصد معالجه انجام می شود
 

شروط جواز ماساژ که بقصد معالجه انجام می شود

الحمدلله،

ماساژ طبی (که بقصد معالجه انجام می شود) در هنگام روزه و رمضان ایرادی ندارد و موجب باطل شدن روزه طرفین نمی شود، اما کسی که ماساژ می کند و کسی که خواستار آنست باید یکسری امورات شرعی مهم را مراعات کند، از جمله موارد زیر :

1- ماساژ زنان توسط مردان، و یا بلعکس جایز نیست، چرا که لمس انسان نامحرم جایز نیست، وانگهی اینکار موجب فتنه و فساد خواهد شد، به فتوای (7190) مراجعه کنید.

2- ماساژ دادن موضع عورت جایز نیست؛ و عورت به نسبت مردان : مابین ناف تا زانوهایش است، و به نسبت زنان از قسمت پایین سینه تا زانوهایش است، مگر آنکه این مواضع نیاز به معالجه طبیعی بوسیله ماساژ داشته باشند.

3- لخت شدن، و نمایان کردن عورت، برای هیچیک از طرفین جایز نیست، نه برای زن و نه برای مرد، بلکه تنها عضوی که برای ماساژ نیاز است نمایان شود (آنهم بقدر نیاز نه بیشتر).

4- مادام که انجام ماساژ در منزل مقدور باشد؛ زنان نباید به مکان های مخصوص ماساژ مراجعه کنند، زیرا ممکن است در معرض نظر و تصویربرداری قرار گیرد، و علاوه بر آن پیامبر صلی الله علیه وسلم نهی کردند از اینکه زن در خارج منزل لباسش را دربیاورد.

به فتوای (5034) و (2773) نیز مراجعه کنید.

و آنچه بیان شد تنها در مورد ماساژ طبی بود، اما اگر هدف از ماساژ برای لذت و نشاط باشد؛ جایز نیست، زیرا مخالفات شرعی بسیاری دارد و شهوت را برمی انگیزاند، و اینحالت ضرورت نیست، و می توان در منزل زوجین همدیگر را مساژ دهند و یا از دستگاهها و سائل مخصوص ماساژ استفاده نمود.

منبع : سایت (الإسلام سؤال وجواب).

 

والله اعلم

وصلی الله علی نبینا محمد وعلی اله وصحبه وسلم

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

 

IslamPP.Com