آیا پدر می تواند بچه هایش را امر به ماساژ کردن خودش کند؟
 

آیا پدر می تواند بچه هایش را امر به ماساژ کردن خودش کند؟

الحمدلله،

آنچه از سوال شما فهمیدیم این بود که این مرد از ماساژ کردن اعضای بدنش لذت می برد، مثلا احساس راحتی و رفع خستگی می کند بدون آنکه این لذت همراه با شهوت و تلذذ از فرد ماساژ کننده باشد. اگر واقع امر اینگونه باشد؛ در آنصورت ایرادی ندارد که فرزندانش – دختر یا پسر – وی را ماساژ دهند، چه آنها بالغ باشند یا نباشند ..

البته اگر بچه ها بالغ باشند، و یا بالغ نیستند اما به حدی از رشد جسمی رسیده اند که مظنه شهوت باشند، در اینحالت پدر ملزم است مابین ناف تا زانویش را از آنان بپوشاند، اما اگر اینگونه نیستند ایرادی ندارد که این نواحی پدر را ببینند.

امام ابن قدامه می گوید : «مرد در مقابل مرد می توانند بدن همدیگر را بجز نواحی عورتشان ببینند، و اما در اندازه عورت مرد دو روایت وارد است : اولی : مابین ناف تا زانو، و دیگری : دو شرمگاه (جلو و عقب)» "المغنی" (7/80).

اما همانطور که گفته شد اگر بچه بالغ نباشند و یا در حدی نباشند که مظنه شهوت قرار گیرند، در اینحالت امر آسانتر است.

با این وجود بهتر است که همسر، شوهرش را ماساژ دهد، و بچه را به اینکار عادت ندهند، زیرا ممکن است حجاب حرمت و شرم مابین فرزندان و والدین برداشته شود، و این امر ناپسندی است، و مفاسدی در پی دارد.

منبع : سایت (الإسلام سؤال وجواب).

 

والله اعلم

وصلی الله علی نبینا محمد وعلی اله وصحبه وسلم

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

 

IslamPP.Com