خوردن خصیه های گوسفند اگر مثل کباب بخته شود و بعد خورده شود ایا حلال است یا حرام ؟
 

خوردن خصیه های گوسفند اگر مثل کباب بخته شود و بعد خورده شود ایا حلال است یا حرام ؟

الحمدلله،

 

خصیه و یا بیضه حیوان حلال گوشت حکم گوشت آنرا دارد، یعنی:

 

1-    اگر بیضه از حیوان حلال گوشت زنده قطع شده باشد حرام است زیرا حکم میته را دارد، همانطور که اگر مثلا ساق و یا یک قطعه گوشت حیوان حلال گوشت رنده از بدنش قطع شده باشد حرام است، زیرا حکم میته را دارد، بدلیل قول پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند: "ما قطع من البهیمة و هی حیة فهو میتة" (صحیح - روایت اما حمد و ابوداوود و ترمذی)، یعنی: "هر آنچه از حیوان (حلال گوشت) قطع شده باشد در حالیکه آن حیوان زنده باشد میته بشمار میرود (یعنی حرام است)"

2-    اگر حیوان حلال گوشت بصورت شرعی ذبح نشده باشد، همانطور که گوشتش حرام است بیضه اش نیز حرام است.

3-    اگر حیوان حلال گوشت بصورت شرعی ذبح شده باشد، همانطور که گوشتش حلال است بیضه اش نیز حلال است، ولی بعضی از علماء آنرا بعلت اینکه نفس بشر آنرا مستقبح میداند فقط مکروه دانسته اند، زیلعی در کتابش "تبیین الحقائق" بیان کرده است که: بیضه ها، غده ها، مثانة، صفرای گوسفند مکروه است زیرا نفس بشر آنرا خبیث و کریه میداند"، ولی همانطور که بیان شد حرام نیست و خوردنش حلال است.

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com