زکات طلا
 

زکات طلا

الحمدلله،

 

هرگاه حد نصاب طلا برسد (یعنی 85 گرم)، از آن به بعد از مقدار کل طلا باید زکات داده شود، مثلا در مورد شما که مقدار طلا به 170 گرم رسیده، زکات طلا به صورت زیر حساب میشود:

 

(170 گرم) x (2.5%) = 4.5 گرم (زکات طلای شما)

 

یعنی شما از 170 گرم باید مقدار 4.5 گرم زکات بدهید، و یا برابر با مقدار آن به واحد پول کشورتان، نقدا زکات را پرداخت کنید.

 

و بطور خلاصه، زکات طلا و یا نقد و غیره وقتی واجب میشود که علاوه به حد نصاب رسیدن، باید مدت زمان یکسال نیز از آن گذشته باشد، و نصاب زکات طلا 85 گرم میباشد، و نصاب نقره 595 گرم میباشد، یعنی اگر شخصی اندازه 85 گرم طلا و یا اندازه 595 گرم نقره داشته باشد و یکسال نیز از آن بگذرد باید مقدار 2.5% مقدار طلا و یا نقره ی موجود زکات پرداخت کند، و لازم نیست زکات را از خود طلا و یا نقره بدهد، بلکه قیمت طلا و نقره ی روز را با پول نقد بر آورد میکند و سپس مقدار 2.5% آنرا زکات میدهد، و زکات بر مالک طلا و یا نقره واجب است، ولی شوهر با اجازه زنش میتواند زکات آنرا نقدا پرداخت کند.

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com